Huoltovälit
Aseet tulisi käyttää "terveystarkastuksessa" vaikka häiriöitä ei olisi vielä esiintynytkään.
Aseinsinööri suosittelee tässä esitettyjä tarkastusvälejä.
- Metsästyshaulikot 5 - 10 vuoden välein
- Pitkän aikavälin huollossa puhdistetaan maastossa roskaantunut, likaantunut ja usein ruostunut koneisto sekä voidellaan toimimaan seuraavaan huoltoon saakka.
- Kilpailuhaulikot joka vuosi
- Kilpailuhaulikoissa tulee ajatella huollon maksimointia ja vaihtaa tarvittava osa ennen sen rikkoutumista.
Käyttäjä ei useinkaan huomaa lähestyvää vikaongelmaa ennen kuin häiriö esiintyy, joten on tarpeellista varmistaa häiriön korjaaminen ennen sen ilmenemistä.
-
Itselataavat haulikot 5 - 10 vuoden välein
Mikäli lataustoiminnassa tai hylsyn ulosheitossa on häiriöitä, niin ne korjataan jousen vaihdolla ja puhdistamalla kaasureijät tai avartamalla niitä. Vanhatkin kaasutoimiset, itselataavat haulikot saadaan toimimaan myös 24 g patruunoilla avartamalla kaasureikiä tai keventämällä luistin palautinjousta tms.
Mm. Berettan malleissa aseinsinöörillä on tehtaan antama lupa väljentää kaasureikiä tiettyyn maksimimittaan.
- Harrasteilma-aseet 5 vuoden välein tai kun teho on alentunut tai koneistot oireilevat
- Kilpailuilma-aseet 3 vuoden välein
Käyttäjä ei välttämättä huomaa lähestyvää vikaongelmaa ennen kuin häiriö esiintyy, joten on tarpeellista varmistaa häiriön korjaaminen ennen sen ilmenemistä. Kaasutoimisissa ilma-aseissa tulee yhdessä aseen kanssa lähettää huoltoon myös täytettävät säiliöt, jotta niiden tiivisteet voidaan vaihtaa, minkä jälkeen kumpikin säiliö antaa aina saman kaasumäärän.
Aseen ja säiliöiden tiivisteet kuoleutuvat ajan oloon. Säiliöiden ylitäyttö tai niiden lämpeneminen edustaa niin suurta kaasunpainetta, että tiivisteet yksinkertaisesti painuvat lyttyyn.
-
Pienoispistoolit ja –kiväärit
Käyttäjän pitää puhdistaa riittävän usein näissä lyijyluotisissa aseissa lukon etupää, ulosvetimet ja patruunapesä sekä ulosvetimien tila piipussa sinne kertyneestä lyijystä ja luotivahasta. Erittäin tärkeää puhdistaminen on itselataavissa aseissa, joissa vuoleutuu luodista lyijyä ja vahaa lähes jokaisella latauksella lippaaseen, patruunapesään ja lukon osiin.
-
Harrastekäytössä olevat aseet 10 vuoden välein, kilpailuaseet 5 vuoden välein